Blodörn får stanna i sagorna

Text:

I islänningasagorna talades det om att ”rista blodörn”. Det var en grym avrättningsmetod där den dödsdömdes revben skars ut. Därefter böjdes de utåt som vingar varpå lungorna drogs ut. I en saga berättas det om hur kung Ella avrättades på detta plågsamma sätt.

En man i Södertälje vände sig till Skatteverket för att få ta förnamnet Blodörn. Men myndigheten sa nej, eftersom namnet ”kan antas väcka anstöt”.