Bättre fokus med två språk

Text:

Spädbarn som föds i tvåspråkiga hem skiftar fokus både snabbare och oftare än barn i enspråkiga hem. Den flerspråkiga miljön verkar gynna barnens utveckling.

Det är forskare vid Anglia Ruskin university, Storbritannien, som har studerat hur snabbt barn i åldern sju till nio månader byter fokus. Med hjälp av ögonrörelsemätning undersökte de hur barnen reagerade på olika bilder. Barn från tvåspråkiga hem reagerade 33 procent snabbare än barn från enspråkiga hem när en ny bild dök upp på skärmen. När två bilder visades samtidigt flyttade barnen från tvåspråkiga hem i större utsträckning blicken mellan bilderna.

Forskarna tror att anledningen är att tvåspråkiga miljöer är mer varierade och utmanande. Därför ställer de andra krav på barnen. En konsekvens skulle vara att barnen utforskar en större del av omgivningen, och att de oftare och snabbare samlar information från olika källor.