Barnet jollrar för sitt eget höga nöje

Text:

När spädbarn jollrar är det främst för nöjet att höra sig själva. Det betyder också att de i stor utsträckning styr den egna språkutvecklingen.

Vid åtta månaders ålder brukar spädbarn börja säga saker som dada och baba. I det här stadiet består jollrandet av ljud där stavelser med konsonant och vokal upprepas. Det påminner också alltmer om språket som omger spädbarnet.

Mary Fagan, forskare i psykologi, har studerat 27 hörande spädbarn och 16 spädbarn med kraftigt nedsatt hörsel. Den senare gruppen testades vid två tillfällen – före och efter att de fått cochleaimplantat, ett hörselhjälpmedel som fungerar genom elektrisk stimulering av hörselnerven.

Före ingreppet ägnade sig barnen med hörselnedsättning sällan åt att jollra. Men bara ett par månader efter att de fått cochleaimplantat tog jollrandet fart. ”Orden” blev också allt längre, med fler upprepningar av samma stavelser, alltså mer babababa än baba.

Att höra sig själv jollra är enligt Mary Fagan en drivkraft i sig. Även om ljuden ännu saknar betydelse är de viktiga för språkutvecklingen.

I Språktidningen 4/15 skriver Barbro Wallgren Hemlin om att få cochleaimplantat.