Barn som inte hör följer blicken

Text:

Spädbarn som föds med dövhet vässar förmågor som inte hörande barn utvecklar på samma sätt. Om de tidigt möter teckenspråk blir de bättre på att följa föräldrarnas blickar. De söker också i större utsträckning vuxnas blickar som ett sätt att skaffa sig mer information om en situation.

Bakom dessa rön står amerikanska forskare. De har studerat hur spädbarn utvecklas när de exponeras för American sign language, det största teckenspråket i USA, som är spritt över hela kontinenten. De följde barn som föddes med dövhet och deras föräldrar. I jämförelsegruppen fanns hörande barn med hörande föräldrar.