Både och – eller?

Text:

Nalle Puh får frågan om vilket pålägg han föredrar på sina smörgåsar. Svaret blir ”både honung och kondenserad mjölk”. Trots att han uppmanas att välja ett alternativ, tar han två. Och kanske är det inte så konstigt. Barn och vuxna tolkar nämligen inte disjunktioner på samma sätt.

Inom logiken kallas ord som eller för disjunktioner. Disjunktionen kan vara inklusiv (”vill du ha honung eller kondenserad mjölk eller både och?”) och exklusiv (”vill du ha antingen honung eller kondenserad mjölk?”). Den exklusiva disjunktionen tillåter bara ett val, medan den inklusiva tillåter flera.

Forskare i lingvistik kan nu visa att barn i åldern tre till sex år inte tolkar eller som en exklusiv disjunktion. I stället tolkas ordet som en inklusiv disjunktion – alltså ungefär på samma sätt som konjunktonen och. Så tycks också Nalle Puh fungera.