Autistiska barn har svårt att berätta

Text:

En del barn med autism läser felfritt – ett ord i sänder. Men när de sedan ska återge innebörden i texten blir det svårare. Därför är det viktigt att göra en utförlig språklig bedömning och uppföljning, så att man inte överskattar barnens läsförmåga.

Emilia Carlsson är logoped och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon har studerat språkförmågan hos barn med autism. I sin studie har hon utgått från en stor grupp av små barn, som fått diagnosen redan när de var 2,5 år gamla. Och 85 av dessa barn har sedan följts upp när de blivit 7–8 år.

Resultatet av studien visar en tydlig koppling mellan tidig språklig förmåga och senare läsförmåga.

Generellt har barn med autism svårt med berättande. Deras berättelser är kortare och mindre komplexa i jämförelse med både jämnåriga och yngre barn utan autism.