anslagsbingo

Anslagsbingo används för att anklaga politiska motståndare för ogenomtänkta utspel.

Text:

Debatten om försvarets resursbehov är just nu livlig. Anslagen har höjts vid flera tillfällen, men flera partier anser att höjningarna är otillräckliga. Statsminister Stefan Löfven har anklagat politiska motståndare för anslagsbingo, ett sätt att beskriva förslagen som förhastade. I Expressen beskrivs debatten så här: ”Regeringens argumentation går ju ut på att det är fel att kräva höjda anslag innan man gjort en analys av försvarets behov. Problemet med det är att ÖB så småningom kommer att presentera den analysen. Man kan ana att hans slutsats blir att det behövs tillskott. Till exempel så har ju dollarkursen gjort inköp av försvarsmateriel dyrare. Då kommer han inte undan med anslagsbingo. Då kommer det rimligen att krävas snabba cash.”