Ännu fler nyord är substantiv

Substantiven och sammansättningarna blir allt fler. Det visar Språktidningens sammanställning av samtliga nyord på listorna mellan 1986 och 2022.

Text:

Bild: Jens Magnusson

Substantiven stärker sin ställning som den i särklass vanligaste ordklassen på nyordslistorna. Hela 77 procent av alla nyord som funnits på listorna mellan 1986 och 2022 är substantiv. Den näst vanligaste ordklassen är verb med 8,4 procent. Trea är adjektiv med 5,5 procent.

Den här trenden blev än starkare genom 2022 års nyordslista. Av totalt 35 nyord var 30 substantiv. Bland nyorden fanns dessutom två nominalfraser, fraser med substantiv som kärna.

Den i särklass vanligaste ordbildningstypen är sammansättningar. Två av tre av dom närmare 1 800 nyord som publicerats sedan starten med 1986 års lista har varit sammansättningar.

Den snabbast växande ordbildningstypen är teleskopord, där början på ett ord har slagits ihop med slutet på ett annat ord. På 2022 års lista finns teleskopord som agrivoltaisk, vertiport och smygflation.

En annan tendens är att nyorden blir allt längre – vilket går hand i hand med det ökande antalet sammansättningar. Det genomsnittliga nyordet innehåller nu 10,89 bokstäver.

Engelskan fortsätter att vara den främsta långivaren till svenskan. På 2022 års lista finns dock lån från flera andra språk – där hungersten är hämtat från tyskan, väntesorg finns i danskan och norskan, förledet kamikaze i kamikazedrönare härstammar från japanskan och efterledet doula i dödsdoula kommer från grekiskan.

Fakta om nyordslistorna 1986–2022

Ordtyper:
1. Substantiv och egennamn: 78,4 procent
2. Verb: 8,4 procent
3. Adjektiv: 5,5 procent
4. Nominalfraser: 4,2 procent
5. Verbfraser: 2,7 procent
6. Förled: 0,4 procent
7. Adjektivfraser: 0,2 procent
8. Pronomen: 0,1 procent

Några vanliga ordbildningstyper:
Sammansättningar: 66,4 procent
Teleskopord: 3,2 procent
Eponymer: 1,6 procent

Största långivarna till svenskan:
1. Engelska
2. Japanska
3. Franska

Vilket är 2022 års bästa nyord?