Alla näsor låter (nästan) likadant

Text:

Näsa heter näsa på alla språk. Nej inte riktigt, men i majoriteten av världens språk återkommer vissa ljud i ordet för ’näsa’: antingen ”nä” eller ”oo”.

Forskare i kognitionsvetenskap och lingvistik vid Max Planck-institutet i Tyskland har funnit att ord för kroppsdelar, familjerelationer och andra grundläggande fenomen verkar innehålla samma ljud.

Orden för ’sand’ innehåller till exempel sannolikt ljudet ”s”, orden för ’röd’ och ’rund’ har oftast ett ”r”-ljud i sig och ordet för ’löv’ innehåller troligtvis ett ”b”, ett ”p” eller ett ”l”.

Den här relationen mellan vissa betydelser och vissa ljud är, enligt forskarna, statistiskt säkerställd. Resultatet utmanar därmed det minst hundra år gamla antagandet att förhållandet mellan språk och verklighet är helt godtyckligt (se även Språktidningen 5/16).