Åldersuppskrivning

Åldersuppskrivning sker när någon tros vara äldre än den har sagt.

Text:

¶ När det talas om åldersuppskrivning handlar det ofta om asylsökande. Vissa som kommer till Sverige har kanske bara en vag uppfattning om hur gamla de är. Andra kan uppge en lägre ålder för att vinna fördelar. Den som inte har fyllt 18 år har andra förutsättningar än äldre att få stanna i Sverige. Alingsås Tidning berättar vid vilka omständigheter som åldersuppskrivning vidtas: ”Åldersuppskrivning görs när Migrationsverket bedömer att en person är äldre än hen uppgivit.”