Aktuella nyord: det svenska tillståndet, felskjutning, NPC-live, Pangea ultima

Vi tittar närmare på fyra aktuella nyord: Pangea ultima, felskjutning, NPC-live och det svenska tillståndet.

Text:

Bild: Istockphoto

det svenska tillståndet
I debatten har det svenska tillståndet blivit symbol för gängkriminalitet.

Den senaste tidens våldsvåg med sprängdåd och skjutningar utförda av kriminella nätverk har påverkat bilden av Sverige i utlandet. I grannländer talas det om det svenska tillståndet som en utveckling som måste förhindras på hemmaplan. Göteborgs-Posten berättar att 63 dödsskjutningar inträffade i Sverige förra året: ”Siffrorna har skapat avtryck i våra grann­länder – där antalet dödsskjutningar inte någonstans har passerat tvåsiffrigt under de senaste åren. I den politiska debatten används där begreppet ’det svenska tillståndet’ som ett varnande exempel.”

felskjutning
En felskjutning riktas mot en annan måltavla än den avsedda.

Felskjutningar har blivit allt vanligare i konflikterna mellan olika kriminella gäng. Det innebär att personer helt utan koppling till organi­serad brottslighet blir offer för skottdåd när förövarna tar fel på person eller skjuter mot fel bostad. Svenska Dagbladet skriver om ett mord i Uppsala där gärningspersonen tros ha skjutit fel person: ”En man i 25-årsåldern skjuts i en trappuppgång i Sala backe och avlider senare på sjukhus. Polisen beskriver honom som en man på väg till arbetet och misstänker felskjutning.”

NPC-live
Under en NPC-live är det andra som får kommandot.

I datorspel finns ofta någon typ av NPC, en bokstavsförkortning bildad till engelskans non-playable character. Det rör sig alltså om en figur som spelaren inte kan styra och som bara gör vad den programmerats till. Därför beter den sig förutsägbart, upprepande och robotliknande. I sociala medier har NPC-live blivit en trend. Under direktsändningen låter en person tittarna bestämma vad den ska göra. Aftonbladet förklarar att det även kan gene­rera intäkter: ”Det nya fenomenet ’NPC-lives’ har kommit till Sverige. ­Personer på Tiktok livesänder i flera timmar där tittare kan ge ­gåvor mot att kreatören reagerar i en inövad fras eller rörelse.” På senare år har NPC även använts som skällsord om personer som inte tänker själva.

Pangea ultima
Kontinenten Pangea ultima kan bildas om 250 miljoner år.

När superkontinen­ten Pangea började glida isär för 200 miljoner år sedan uppstod så småningom dagens kontinenter. Nu tror ­forskare att en ny superkontinent, Pangea ultima, kommer att bildas om ungefär 250 miljoner år. Afton­bladet rapporterar att stora delar av en sådan kontinent skulle bli obeboelig: ”Kontinentaleffekten innebär att det blir varmare och ­torrare när jordens alla konti­nenter har gått ihop till en. Upp till 92 procent av Pangea Ultimas landmassa skulle bli omöjlig att leva på på grund av extremt inlandsklimat och vid kusterna skulle luftfuktig­heten vida överstiga dagens.”

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.