Å, ä och ö blir allt oftare till a och o

Hur ska å, ä och ö hanteras i texter på engelska? Kan våra svenska bokstäver ersättas med aa, ae och oe eller a och o?

Text: Hans Lindquist, Malmö universitet

Bild: Saga Bergebo

Fråga: Jag undrar var man kan hitta information om hur å, ä och ö används korrekt för, till exempel, ortnamn eller namn på organisationer när man skriver på engelska. Gäller det att ersätta dem med aa, ae och oe eller enbart a och o?

Filip

Svar: Det finns tyvärr inga tydliga regler för detta, men utvecklingen verkar gå mot att helt enkelt skriva a, a och o för å, ä, ö. Sedan några år är detta enkla skrivsätt till exempel Iata-­standard för flygbiljetter. Det är alltså okej att det står Öberg i passet men Oberg på biljetten. I andra sammanhang kan man förstås också använda de svenska bokstäverna. På en engelsk hemsida om den årliga tennisturneringen i Båstad talas det om Nordea Open in Bastad som spelas på Båstad Tennis Stadium. Det officiella engelska namnet på Örebro univer­sitet är Örebro University. Många engelsk­språkiga läsare uppfattar inte å, ä och ö som särskilda bokstäver med annorlunda uttal, utan mer som a och o med lustiga krumelurer ovanför, och de listas följaktligen under a och o i referenslistor i engelska publikationer. Exotiska stavningar av varu­märken och annat inne­håller ofta sådana dia­kritiska tecken utan att det betyder något särskilt, som i det amerikanska glassmärket Frusen glädjé och det brittiska hårdrockbandet Motörhead.