Vill du se en dom-reform i svenskan?

Vill du hålla fast vid att skriva de och dem eller gå över till dom?

Text:

Bild: Gustaf Öhrnell Hjalmars

Hur ställer du dig till en dom-reform i svenskan?

När Språktidningen gav Novus i uppdrag att undersöka svenskarnas attityder till de, dem och dom i skriftspråket var resultatet splittrat. Det var 39 procent som föredrog att hålla fast vid de och dem och 26 procent som ville gå över till dom. Hela 31 procent var varken negativa eller positiva till en dom-reform medan 5 procent inte visste.

Stödet för en reform var starkare bland personer som fyllt 65 år och bland arbetare. I åldern 18 till 29 år och bland studenter var stödet för en övergång till dom svagare.

Men vad tycker du? Vill du se en allmän övergång till dom i skriftspråket eller hålla fast vid de och dem? Rösta här intill!

I senaste avsnittet av Språktidningens podd samtalar Lena Lind Palicki och Anders Svensson om undersökningen om stödet för en dom-reform i svenskan.