Veckans nyord: konspiritualitet

Text:

Konspirationsteorier har fått fäste i nyandliga kretsar. Fenomenet kallas konspiritualitet.

I den nyandliga rörelsen talas det mycket om spiritualitet. I det här fallet rör det sig inte om att uttrycka sig slagfärdigt och kvickt. I stället används spiritualitet i betydelsen ’andlighet’, en användning som är belagd i svenskan sedan tidigt 1800-tal.

De senaste åren har också en rad konspirationsteorier fått fäste i delar av rörelsen. Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet, berättar i Dagens Nyheter att konspiritualitet har utvecklats till ett begrepp som används inom forskningen:

Han säger att detta till och med har fått ett eget begrepp inom forskarvärlden: konspiritualitet, eller conspirituality på engelska. Det är en sammanslagning av konspirationsteori och andlighet (spirituality på engelska).

I nyandliga kretsar finns redan många som är skeptiska till exempel vaccin, 5G-nätet och coronaviruset. Därför är vissa – enligt forskare som Dagens Nyheter har talat med – också mer benägna att lyssna på andra konspirationsteorier som även de uttrycker misstro mot den tekniska utvecklingen och det etablerade samhället.

Den konspirationsteori som har fått störst spridning på sistone kopplas till Qanon-rörelsen. I Dagens Industri sammanfattar Emma Stenström några av de centrala föreställningarna:

Den snabbväxande rörelsen QAnon är det senaste exemplet. Här talar vi konspiration på högsta nivå. Världen anses kontrollerad av satanistiska, liberala, barnätande kändiskannibaler. Räddaren är den mystiska figuren Q, vars sändebud är president Trump, som ska skapa en ny tid av kärlek. Det är så knäppt att det knappt går att ta på allvar. Men jag har kanske en slapp hållning. Särskilt när man betänker att det fanns liknande kopplingar mellan nazismen, ockultismen och alternativrörelsen på 1920- och 30-talen. Därför är det nog bättre att, som i podden med det slående namnet ”Conspirituality”, konspiritualitet, analysera hur extremhögern och nyandligheten flyter samman. Än så länge må det vara ett marginellt fenomen, men mekanismerna är ändå viktiga att förstå.

Konspiritualitet är belagt i svenskan sedan 2020.

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.