Mats Landqvist får Erik Wellanders pris

Text:

Bild: Anders Svensson

Mats Landqvist får Erik Wellanders pris för sin forskning om kopplingen mellan språk och diskriminering. Skatteverket får Klarspråkskristallen medan Minoritetsspråkspriset går till Tornedalsteatern. Priserna delades ut i dag under Språkrådsdagen.

Erik Wellanders språkvårdspris 2021 går alltså till Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola. Han får priset för att han forskat om sambandet mellan språk och diskriminering. Han har även studerat hur språkpolitik och språkvård kan användas för att motverka kränkningar. Juryn skriver i motiveringen att han har visat hur språket kan bli mer inkluderande:

”Mats Landqvist har därmed gjort viktiga insatser för förståelsen av språkets roll i centrala och uppmärksammade samhällsutmaningar samt för främjandet av en demokratisk, jämlik och inkluderande språkvård.”

Klarspråkskristallen går till Skatteverket för arbetet med att ”ta fram ny information och nya tjänster under coronapandemin”. Priset – som delas ut av Språkrådet – går till en myndighet, region eller kommun som med framgång har tagit fram begripliga texter. I motiveringen skriver juryn att Skatteverket bland annat har tagit hjälp av olika grupper:

”Arbetet har letts av en grupp klarspråksexperter som haft tät dialog med sakkunniga. Skatteverket har också involverat användarna i utvecklingen av nya tjänster.”

Minoritetsspråkspriset tilldelas Tornedalsteatern, en teater som framför pjäser på meänkieli – som är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk – och dessutom speglar kulturen i regionen. Juryn lyfter fram att Tornedalsteatern strävar efter att nå en så bred publik som möjligt:

”Teatern vänder sig både till barn och vuxna, och med hjälp av textning på scenen kan alla, oavsett kunskaper i meänkieli, ta del av föreställningarna.”

I ett tidigare avsnitt av Språktidningens podd samtalade Mats Landqvist med Språktidningens Anders Svensson om just språk och inkludering. Du hittar avsnittet här.

Anders

Foto: Anders Svensson

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.