Källtillit

Källtillit är att våga ha förtroende för pålitliga källor. 

Text:

På sistone har det talats mycket om källkritik. När vissa publicister försöker sprida en förvrängd bild av händelser är det viktigt att kunna bedöma avsändarens trovärdighet. Men källkritik kan slå över till misstänksamhet även mot opartisk information. Därför talas det också allt mer om källtillit. Anna Careborg, tillförordnad chefredaktör för Svenska Dagbladet, skriver om hur etablerade medier måste arbeta i framtiden: ”Ett av de viktigaste uppdragen framöver blir att upprätthålla och skapa källtillit. Det ska kunna gå att lita på att redaktionerna gör jobbet – att källor granskas och utvärderas, bland annat med hjälp av de nya verktyg som tas fram för att upptäcka manipulationer.”