Språkvågor formade världen

Ett hav i mäktig rörelse Ola Wikander Norstedts

Text: Anders Svensson

Folkvandringarna var avgörande för spridningen av de indoeuropeiska språken.­ Steg för steg nådde de nya marker och talare i såväl Europa som Asien i takt med att de som bar med sig språket flyttade till nya platser. De semitiska språken har i stället färdats över världen främst genom sina skrifter. I den här språkfamiljen uppstod Bibeln, Koranen, Tusen och en natt och Gilgamesheposet. Det är texter som än i dag genomsyrar våra samhällen och formar vår världsbild. De är centrala för synen på vad som är rätt och fel, gott och ont. Och de har färgat våra uppfattningar om myter och legender.

Ola Wikander började studera antika språk redan i ton­åren. I boken Ett hav i mäktig rörelse dyker han ner i de semi­tiska språkens historia. Det är en berättelse om hur allt från språkljud och ord till hela världsåskådningar sprider sig med hjälp av språkens svallvågor.

Hans fokus är de semitiska språkens gemensamma rötter. Ola Wikander beskriver hur förändringar i bland annat ordförråd och grammatik får kedjeverkningar, som genom århundradena rör sig mellan­ grenarna i det semitiska språkträdet.

Han diskuterar också skillnader mellan språken som till synes kan verka anmärkningsvärda. Akkadiskans ord för räkneordet ’ett’, ištēn, förefaller till exempel vara en avvikelse jämfört med exempelvis hebreiskans ʾeḫāḏ, arameiskans ḥaḏ och ugaritiskans ʾaḥd. Men, förklarar Ola Wikander, akkadiskans ord dyker upp i hebreiskans ʿaštê ʿāśār, ett mindre vanligt ord för ’elva’. Även bland de skenbara skillnaderna identifierar han ett gemensamt arv.

Ett hav i mäktig rörelse är närmast sprängfylld av lärdom. Ola Wikander skissar huvuddragen i de semitiska språkens historia och utveckling, men går också in på många detaljer – inte minst i analyserna av några av de texter som utgör grundpelarna för detta språkliga arv. Trots att det är en populärvetenskaplig bok ställer den ganska höga krav på läsaren. Men den som följer med Ola Wikander på en semitisk språkresa, som sträcker sig från skriftens vagga till nutid, blir rikligt belönad av en entusiastisk och kunnig ciceron.