En av fem finländare har goda kunskaper i svenska

Text:

En av fem finländare anser att de har goda eller utmärkta kunskaper i svenska. Något fler svarar att de inte kan språket alls. Det visar en undersökning utförd av Taloustutkimus på uppdrag av Yle.

Drygt 5 procent av finländarna har svenska som modersmål. Andelen har länge varit på nedgång. Även intresset för att studera svenska har minskat. I våras aviserade den nya regeringen en kursändring. Målet är nu att svenska åter ska bli ett obligatoriskt inslag i studentexamen.

Initiativet utlöste en debatt om nyttan med kunskaper i det svenska språket. Enligt Taloustutkimus undersökning är det 47 procent som tycker att de har ganska eller mycket stor nytta av svenskan. Övriga 53 procent säger att svenskan är ganska eller helt onödig.

Det är framför allt personer som har goda kunskaper i svenska som säger sig ha stor nytta av dem. Bland de finländare som inte alls behärskar svenska är det 23 procent som uppger att de skulle ha nytta av språket. Många av dem som upplever att svenska är onödigt bor i norra och östra Finland. I Nyland är det betydligt fler som har nytta av svenskan.

Kunskaper i svenska är oftast en fördel i samband med resor. Näst vanligast är att ha nytta av språket i jobbet.

I undersökningen är det 5 procent som svarar att de har svenska som modersmål. Vidare är det 3 procent som beskriver kunskaperna som utmärkta, 12 procent som goda, 25 procent som nöjaktiga och 29 procent som hjälpliga. Resterande 26 procent säger att de inte kan någon svenska.

Anders

Foto: Unsplash