Tungt ansvar att lära sig svenska

Text:

Det är en stor och viktig uppgift att lära sig svenska. Och framstegen i det nya språket har stor inverkan på självbilden. Det visar Maria Rydell, språkvetare vid Stockholms universitet, som har undersökt hur personer som läser svenska för invandrare, sfi, ser på undervisningen.

Många sfi-elever upplever att det egna ansvaret för att lära sig svenska är stort. De känner sig också utsatta, eftersom deras utveckling ständigt värderas. Eleverna sätter ofta likhetstecken mellan att vara en kompetent språkbrukare, en god elev och en god invandrare.