Sametinget får tycka till om namn

Text:

Sametinget i Kiruna har fått ökat inflytande över samiska ortnamn och personnamn. Ändringen genomfördes i oktober i år. De nya reglerna innebär att Sametinget får yttra sig när det gäller frågor om personnamns lämplighet. Sametinget får också komma med synpunkter på samiska ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor. Beslutet fattades av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Hon beskrev förändringarna som ett sätt att använda de kunskaper om namn som finns i det samiska samhället.