Öronen avslöjar hur kon känner sig

Text:

Att äta och att bli borstad är bra, men att stå i kö i väntan på att bli mjölkad är inte alls uppskattat. Det konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet efter att ha studerat svenska mjölkkors kroppsspråk.

Svansviftningar samt öronens och huvudets position säger en hel del om hur kor upplever olika situationer. Att ha högerörat bakåt och vänsterörat framåt är ett tydligt tecken på en positiv upplevelse. Det anses bero på att vänster hjärnhalva hanterar positiva känslor och att vänster hjärnhalva styr kroppens högra sida. Den ställningen har kornas öron både när de äter och när de borstas, men inte när de köar.