Ordvitsare är extra snabba i tanken

Text:

Personer som gärna drar en ordvits har en särskilt snabb förbindelse mellan höger och vänster hjärnhalva. Det fastslår kanadensiska forskare i psykologi, efter att de har sökt förklaringar till varför vissa vitsar mer än andra.

Vänster hjärnhalva förknippas med språkhantering. Där sker en första tolkning av ord. När höger hjärnhalva kopplas in kan oväntade omtolkningar göras: ”När missionären drog ett skämt för kannibalerna skrattade de inte med honom, utan åt honom.”

Den snabba förbindelsen mellan hjärnhalvorna gör att vissa hinner identifiera dubbeltydigheten hos verbet åt innan ögonblicket är förbi.