Fokus på vår inre grammatik

Nycklar till grammatik Gunlög Josefsson och Katarina Lundin (Studentlitteratur)

Text: Maria Arnstad

Vilka enheter är viktigast i språket? Orden? Nej, Gunlög Josefsson och Katarina Lundin satsar hela slanten på fraserna och satserna. Dessa byggstenar – syntagmerna – är det som hänger ihop och kan flyttas runt i språket.

Vår språkkänsla gör att vi kan dela in språket i fraser, ordgrupper som hör ihop. I satsen Mina barn såg en stor huggorm, skulle de flesta tycka att mina är närmare knutet till barn än till de andra orden, stor närmare knutet till huggorm.

Satsen har också en speciell status i språket, bland annat för att tid, rum och person ”gör satsen meningsfull i förhållande till talaren och därmed också tolkningsbar i förhållande till dem som lyssnar eller läser”.

Nycklar till grammatik låter läsaren stegvis få syn på, och avgränsa, syntagmerna och förstå hur de samspelar. ”Det är ganska fantastiskt vad vi kan göra med språket utan att behöva tänka och fundera. Det som gör detta möjligt är vår inre grammatik”, skriver författarna. Och det är denna inre grammatik som de här låter komma fram i ljuset.