Pressmeddelande: 38 nykomlingar i svenskan

Text:

Årets nyordslista är här! Den innehåller 38 ord som etablerat sig i svenskan under 2017. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.

För första gången finns en hashtagg med i nyordslistan. Det är #metoo, som står för en global rörelse där personer som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp berättar om sina erfarenheter, som tar plats i listan.

– Hashtaggar är ett slags budskapsförmedlande uttryck som växt sig starkare de senaste åren. Ett ord med liknande bakgrund är knäprotest, som går tillbaka på #takeaknee, en hashtagg som handlar om rasism mot svarta i USA, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet.

På listan finns fler exempel på nyord som har sitt ursprung i pågående samhällsdebatt. Inte minst i sociala medier diskuteras ständigt vilken verklighetsbild som ska gälla. Denna debatt illustreras av nyord som fejkade nyheter, postfaktisk och alternativa fakta.

En språklig trend i listan är teleskopord, ord som är sammandragningar av flera ord. Teleskop­ord har klämts ihop så att bara början och slutet blir kvar av de ursprungliga orden.

– Att dra ihop flera ord till ett är ett kreativt sätt att bilda nya ord av ord som redan är etablerade.­ I årets lista finns bland annat blorange, en sammandragning av blond och orange, och plogga, som är bildat till plocka och jogga, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språk­tidningen.

I nyordslistan finns nya ord som dels säger något om det gångna året, dels illustrerar språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur vi bildar nya ord. Listan innehåller bara en liten del av de ord som skapats eller blivit vanligare under året. Alla ord är inte helt nya. Att de kvalificerat sig till nyordslistan beror på att de varit särskilt vanliga under 2017.

Hela nyordslistan med ordförklaringar och exempel hittar du på spraktidningen.se/nyord2017 och sprakochfolkminnen.se/nyord.

Kontaktpersoner:

Anders Svensson

Språktidningens nyordsredaktör

anders@spraktidningen.se

076-868 58 24

 

Ola Karlsson

Språkrådets nyordsredaktör

ola.karlsson@sprakochfolkminnen.se

073-558 60 60

 

Lena Lind Palicki

Språkrådets nyordsgrupp

lena.lind.palicki@sprakochfolkminnen.se

073-558 60 66

 

Illustration: Jens Magnusson