SVT vill spegla Sverige bättre

Text:

Tala inte om invandrare. Den rekommendationen ger Sveriges Television medarbetarna i bolagets nya språkråd. Svensk är den som har svenskt medborgarskap. Om en persons etniska bakgrund är relevant är det bättre att tala om exempelvis utländsk bakgrund, utländska rötter eller utomeuropeiskt född.

Syftet med de nya råden är att spegla Sverige på ett bättre sätt genom att använda ett mer inkluderande språk när det gäller etnicitet. Därför bör SVT:s medarbetare inte heller slentrianmässigt tala om förorten eller invandrartäta områden. Det är ofta lämpligare att tala om i vilka andra avseenden vissa områden skiljer ut sig från mängden.