Ingen språklig triumf för Donald Trump

Text:

Donald Trump har ett ordförråd motsvarande en sjundeklassares, och samma grepp om grammatiken som en sjätteklassare.

Språkteknologer vid Carnegie Mellon university i Pittsburgh, USA, har analyserat offentliga tal av de amerikanska presidentaspiranterna Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, Hillary Clinton och Bernie Sanders. Forskarna har kartlagt hur ofta politikerna använder olika ord och uttryck, och jämfört resultaten med tidigare studier av skolelevers språk.

För att kunna belysa aspiranterna i ett historiskt perspektiv, har forskarna även analyserat tal av presidenterna Abraham Lincoln, Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton och Barack Obama.

I takt med att primärvalen går in i alltmer avgörande skeden förenklas språket. Varierar sig mest mellan olika nivåer gör Donald Trump och Hillary Clinton.

Trots att Donald Trump har ett torftigt ordförråd i jämförelse med andra aspiranter, är hans språkliga spännvidd stor. Hans grammatik kan ibland jämföras med en åttondeklassares, ibland men en fjärdeklassares.

Men jämfört med övriga aspiranter uttrycker sig Donald Trump i regel på ett betydligt enklare sätt.

Det mest komplexa språket har Bernie Sanders. Hans vokabulär överträffas bara av Ronald Reagans.