Detaljer sätter språket i rullning

Text:

Barn med autism kan ha svårt att uppfatta talets rytm och melodi. Men det kan hjälpa att lyssna noga på små, små enheter i språket.

Lingvisten Pia Nordgren har tagit fasta på barnens känsla för detaljer. Om man låter dem träna på enskilda språkljud, kan det sätta fart även på andra språkförmågor, som språkmelodi, rytm och gester.

Pia Nordgren har följt två pojkar med autism. Dessa har bland annat fått lyssna till minimala par, det vill säga par där endast ett språkljud skiljer orden åt, som i bil och pil. De har också fått se de föremål som orden syftar på.

När barnen både får lyssna och titta, har de stegvis blivit medvetna om kontrasterna.

Hypotesen bakom studien var att de områden i hjärnan som ansvarar för taluppfattning och talproduktion stimuleras av lyssnande. Men lyssnandet visar sig leda längre än till bara tal:

– Barnen utvecklades gradvis också både när det gällde talmelodi och gester, trots att vi egentligen inte fokuserade på dessa förmågor, säger Pia Nordgren.