Vithetsnorm

Vithetsnormen utgår från att vit hudfärg är det normala i samhället.

Text:

På senare tid har vithetsnormen uppmärksammats. Det kan handla om smink och plåster som utgår från att användaren har ljus hud, men också om läkare som inte känner igen utslag på svart hud. Vithetsnormen innebär alltså att andra hudfärger än den vita nonchaleras. I Jönköpings-Posten skriver Bo Ture Larsson om vithetsnormens framtid: ”Vithetsnormen uppfanns i USA. Bakgrunden var slaveriet och fortsatt rasdiskriminering. Vithetsstudier erbjuds i dag som ett ämne på många amerikanska universitet. Man granskar exempelvis de privilegier vita har och ljus hudfärg som normen andra bedöms efter.”