Audism

Audism är diskriminering riktad mot personer med nedsatt hörsel och döva.

Text:

Förtryck mot en person med hörselnedsättning kan kallas audism. I en debattartikel i Sydsvenskan skildras fenomenet av de fyra författarna: ”När hörande förtrycker döva och hörselskadade är det audism. Ett exempel på audism är när döva på arbetsmarknaden utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.”