Språket blev snabbt elegant

Grottmänniskorna hade koll på grammatiken! Det tog inte lång tid för människan att gå från gester och läten till ett avancerat språk, där ord kunde böjas och fogas ihop till eleganta satser och meningar.

Text:

Den rådande uppfattningen har annars varit att människan först länge talade ett primitivt ”proto-språk”, utan grammatisk struktur, innan det steg för steg blev mer avancerat.

Men forskare vid Massachusetts institute of technology visar nu att det går att se tidiga spår av sofistikerad syntax i de allra första språken, vilket i sin tur tyder på att språkliga strukturer har utvecklats mycket snabbare än man hittills trott.

– Det finns ingen anledning att se de första mänskliga språken som enkla, säger professor Shigeru Miyagawa, en av studiens författare.

Forskarlagets teori går ut på att människan raskt kunde smälta samman två system: ett uttrycksfullt sätt att meddela sig, liknande det som finns i den melodiska fågelsången, kombinerades med ett ”lexikalt” system, där man använde ord med en specifik betydelse. Den kombinationen ledde till att språket tidigt fick många av de egenskaper det har i dag.

Läs mer om förhistoriska språk!