N-ordet leder fram till rasism

Det finns ett samband mellan Googlesökningar på ”n-ordet”, nigger, och dödligheten bland svarta i USA.

Text:

I de amerikanska områden som präglas av rasism har den svarta befolkningen påtagligt sämre hälsa. Nu har forskare i sociologi, medicin och epidemiologi hittat ett sätt att kartlägga rasism lokalt, och därigenom bedöma dödlighetsrisken i specifika områden.

Undersökningar har visat på ett signifikant samband mellan lokala sökningar på ordet nigger och förekomsten av rasism på motsvarande geografiska platser. Forskarna har också sett att de områden där den här typen av sökningar är vanliga, präglas av högre dödlighet bland svarta – speciellt till följd av hjärtinfarkt, cancer och stroke. Kartläggningens syfte är att uppmärksamma och motverka diskriminering och förebygga hälsoproblem. ”Rasism är ett socialt gift, som ökar mottagligheten för sjukdomar och som skapar hälsomässiga klyftor mellan grupper”, säger David H. Chae, forskare i epidemiologi vid University of Maryland.

Källa: Plos one

Läs mer om ”n-ordet” i Språktidningen 4/11: ”Historien om när det svarta ordet skulle bytas ut.”