Hallå där Lars Melin!

Lars Melin, docent i nordiska språk och medarbetare i Språktidningen, som av Svenska Akademien fått Karin Gierows pris ”för hängiven bildningsverksamhet och kunskapsförmedlande framställningskonst”.

Text:

Kom priset från Svenska Akademien som en överraskning?

– Jo, jag har aldrig känt mig som Akademiens gullegris. Men det är kul att någon uppskattar det jag gör.

Vad vill du förmedla när du skriver en artikel?

– Jag ska ha roligt av den själv. Jag är nog inte så olik delar av min publik. Om jag tycker att det är kul finns det nog andra som också tycker det. Sedan får man gärna lära sig något på kuppen. Jag vill att läsaren ska få en aha-upplevelse – dra på munnen och tänka: ”är språket så konstigt?” eller ”beter det sig så?”

Prissumman är på 80 000 kronor. Vad ska du göra för pengarna?

– Det vet jag inte än, men de räcker ju till en trevlig kväll!

Fotnot: I det här numret av Språktidningen skriver Lars Melin om ordet och.