Amorteringskultur

Avsaknaden av en sund amorteringskultur medför risker för personer som har stora bostadslån.

Text:

Den genomsnittliga bostadsköparen lånar för mycket och amorterar för lite. Så beskriver många ekonomer bostadsmarknaden i storstäderna. Den rådande amorteringskulturen gör därför låntagaren särskilt sårbar för prisfall och räntehöjningar. Så här beskrivs utvecklingen i Veckans Affärer: ”en person kan betala 3,3 gånger mer för en fastighet nu än 1996 […] förändringar i ränta, fastighetsskatt och amorteringskultur har ökat fastighetspriserna med ungefär tre gånger. Priserna på bostadsrätter har under samma period ökat med ungefär sex gånger i värde.”