Skrivande som själens spegel

Text: Jonas Fischer

Ann-Catrine Edlund och Susanne Haugen, red. (Nordliga studier)

Datorn har gjort det enklare för alla att teckna ner sin levnadshistoria. Men visar det vi skriver verkligen vilka vi är?

Människor som skriver ger ett vidgat perspektiv på skriftspråket, från och med 1800-talets första stora ökning­ i skrivkunnighet fram till dagens skriftsamhälle. Sju exempel på vardagligt skrivande från 1800-talet kompletteras med två artiklar om barn och ungas skrivande i dag.

Med ämnen som visor, finska namnidentiteter och elevers självkänsla försöker antologin hitta kopplingar mellan språk och identitet. Historiker, språkvetare och musiketnologer har alla bidragit, vilket ger en lite spretig inblick i ämnet. Allt som allt är det dock en intressant samling av olika genrer skrivet språk.