Tabu undviks med grammatik

Text:

När ett namn på en avliden är tabu kan grammatiken hjälpa till så att det ändå går att tala om personen. Så fungerar murrinh-patha, ett aboriginspråk som talas i norra Australien.

Murrinh-patha har, enligt en studie publicerad i tidskriften Language, 35 konjugationer. Det innebär att verb kan förses med en mängd förstavelser och ändelser, som bland annat anger subjekt och objekt. Därigenom kan talarna undvika namn som är tabu.

Om en kvinna inte vill nämna sin bortgångne makes namn kan hon först ange att hon talar om ett par där hon själv ingick: ngankungintha ngunungamnginthadurr (’vi två som inte var bror och syster gick’). Genom att därefter använda en form som betyder han är betydelsen så snäv att de närvarande förstår att hon talar om maken: thungku banurdurditharragathu thungku ngalla nyiniyu (’han laddade det stora geväret när han gick den här vägen’).