En ö i mellanmjölkssvenskan

Text: Anders Svensson

Älvdalsk grammatik

Bengt Åkerberg med Gunnar Nyström (Ulum dalska)

Att dyka ner i älvdalskans grammatik är ett språkbad med starka verb, prepositioner som styr dativ, uttalsfällor, lånord utspridda över 600 sidor och flera tusen språkexempel. Och för svensktalande – att klassa älvdalskan som en dialekt innebär rimligen att tänja begreppet så långt det går – fungerar detta gedigna verk närmast som en kallsup av klarsyn. Det egensinniga målet är en egen liten språkö omgiven av ett hav av mellanmjölkssvenska.

Älvdalsk grammatik är ett ambitiöst arbete. Bengt Åkerberg drog i gång projektet för snart tjugo år sedan när han från hemmet i Spånga började undervisa i älvdalska. Med hjälp av Gunnar Nyström har han gjort en överskådlig beskrivning av älvdalskan.