Tidigt födda tar hjälp av höger hjärnhalva

Text:

För tidigt födda barn tar ofta hjälp av den högra hjärnhalvan när de hanterar språk. Det gäller i alla fall när de vuxit upp och blivit tonåringar. På så sätt skiljer de sig från andra ungdomar, som främst använder den vänstra hjärnhalvan.

I Sverige föds ungefär sex procent av alla barn för tidigt. Nu har språkforskare undersökt hur denna grupp hanterar språk som tonåringar. Sammanlagt 44 för tidigt födda sextonåringar matchades mot en grupp barn från samma postnummerområde, men som inte hade fötts för tidigt. Alla fick utföra flera olika språktester, medan deras hjärnor avbildades. Det syntes då att grupperna skilde sig åt med avseende på hur de använde hjärnan.

I en annan studie undersöktes barn som fötts extremt tidigt, med en födelsevikt på 1 250 gram eller mindre. Dessa barn hade sämre språkförmåga än jämnåriga när de testades vid 8 och 12 års ålder, men kom ikapp vid 16.

– Och ju mer välutbildad modern var, desto mindre behövde de använda sin högra hjärnhalva, säger Laura Ment, pediatriker och hjärnforskare vid Yale university, USA.