Sfi-lärare får yrkesutbildning

Text:

I höst startar en skräddarsydd utbildning för lärare i svenska för vuxna invandrare (sfi) på Stockholms universitet. Det är den första i sitt slag, märkligt nog, eftersom sfi har funnits i Sverige i cirka 50 år.

Sfi är ett komplext undervisningsämne, eftersom eleverna har så vitt skilda förutsättningar. De kan vara allt från analfabeter till akademiker, deras modersmål kan ligga nära eller långt ifrån svenskan. Detta ställer förstås stora krav på lärarnas förmåga att anpassa studiegången.

Den nya lärarutbildningen, ”svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning”, är tvärvetenskaplig. Den innefattar inte bara språk. I kursen ingår även kunskap om migration, vuxenpedagogik och generell samhällsvetenskap. Utbildningen kommer att omfatta 210 högskolepoäng, tre och ett halvt år, med möjlighet att bygga på med ytterligare ett år.