Språket en het potatis 2008

Text:

Före sommaren beslutade FN:s generalförsamling att utse 2008 till språkens år. Den officiella stämpeln ska främja, skydda och bevara språk och kulturer. Samtidigt vill FN satsa på att använda fler språk inom sin egen organisation. FN har i dag sex officiella språk: arabiska, kinesiska, engelska, franska, spanska och ryska. FN har tidigare beslutat att 2008 ska vara potatisens år.