Smishing

Text:

Smishing är företeelsen att skicka ondsinta meddelanden till en mobiltelefon.

En mobil­användare får ett sms (eller kanske ska man kalla det ett smish?) där det står att personen beställt en tjänst som kostar pengar, men att den går att avbeställa via en länk eller genom ett svarsmeddelande.

Oavsett om man säger ja eller nej belastas mobiltelefonkontot. Får du ett sms från okänd avsändare  svara inte utan radera direkt. Du kan vara utsatt för bedrägeri.

Sms, av engelskans short message service, får hela tiden nya användningsområden och därmed uppstår nya uttryck. Exempel:

  • sms-lån
  • sms-deklaration
  • sms-tumme
  • sms-poesi
  • sms-bedrägeri