Få ett fiint namn

Text: Eva Brylla

Skyddet av adelsnamn har under senare år successivt försvagats, så att det numera går att anta adelsklingande efternamn som Ennestråle och Vikenstjerna.

En stor del av de nybildade namnen tillhör den traditionella så kallade borgerliga typen, till exempel Brodström, Sandebo. Det händer även att man plockar in helt nya typer av efterleder, som i Feldtenborr och Brixbår.

En nästan lika stor grupp som de traditionella sammansatta namnen utgör namn som är bildade efter utländska mönster.

I denna grupp förekommer till exempel romanskklingande namn som Palinuro, Sanfratello.