Vi verbar för att vinna tid

Text: Anneli Hagman

Svenskan är ett verbvänligt språk. Det är bara att haka på ett a på ett substantiv och vips får man ett verb. Googla och blogga är två nykomlingar som snabbt har fått status av gamla godingar. Enira, sverka och susha är några av bubblarna.

Fenomenet är inte nytt. I alla tider har samhällsutvecklingen skapat behov av nya ord. I mitten av 1800-talet började vi strejka, på 1920-talet var det dags att campa och i slutet av förra seklet satt vi i soffan och zappade.

Birgitta Lindgren, nyordsansvarig på Språkrådet, är inte helt övertygad om att verbbildningen har ökat. Det kan också vara så att de nya verben märks mer därför att de används flitigt i massmedierna.

– Språket i dag är inte lika formellt. Tidigare var man försiktigare med det skrivna språket och censurerade mer, säger Birgitta Lindgren, som tror att vår förtjusning i verb är ett utslag av att vi gärna vill packa information.

– Det ska gå fort så att vi hinner prata mer.