Tanken med strecket

Här är skiljetecket som inte skäms för sig. Det sträcker ut sig – i både tid och rum.

Text: Maria Arnstad

Bild: Gustaf Öhrnell Hjalmars

Tankstreckets uppgift är att ta plats, att ta tid. Det är vad som skiljer tankstrecket från det diskreta bindestrecket, som ”nästan inte ska finnas”. Det menar översättaren och författaren Erik Andersson i Sveriges Radios serie ”Skiljetecken”.

Tankstrecket är också det mest uppmärksammade skiljetecknet, näst efter semikolon, enligt språkvetaren Alexander Katourgi, som har ägnat en hel masteruppsats åt tankstreck.

Och visst är det något iögonenfallande över detta tecken. Dels är det ju längre än i princip alla andra enskilda streck i en text, dels avgränsas det ju ofta av luft – antingen mellanslag eller indrag – på bägge sidor, vilket gör det ännu mer imposant.

Många har formulerat regler för hur tankstreck ska användas. En av dem är språkvetaren Siv Strömquist i Skiljeteckensboken: ”Ett tankstreck i löpande text signalerar avbrott eller en längre paus. Man brukar tala om en ’effektfull paus’ därför att det som följer ofta är oväntat eller överraskande”. Hon ger exemplet ”Hon letade efter den försvunna kattungen och hittade – en rävunge.”

Det är också vanligt att tillägg av olika slag föregås av tankstreck, som reservationer, summeringar och förklaringar:

Anders, Jonas, Cecilia och Karin – alla ska med på festen!

Ett ensamt tankstreck kan också markera en efterställd bestämning:

Kreativt skrivande – en kurs för dig.

Tankstrecket kan alltså användas som ett ”förstärkt kommatecken”, och i denna funktion hävdar Siv Strömquist att pauseffekten blir starkare och den efterföljande informationen tydligare framhävd än med kommat. Tankstreck kan även ersätta kommatecken runt så kallade parentetiska inskott, det vill säga tillägg som kan lyftas ut ur meningen utan att den för den skull blir ofullständig:

När man skriver – och inte bara då – bör man utnyttja språkets alla möjligheter.

Men Alexander Katourgi anser att skrivreglerna för skiljetecken i allmänhet – och för tankstreck i synnerhet – är i behov av en rejäl uppdatering. Språkvårdens rekommendationer ”är gamla och inte grundade i faktisk användning”, hävdar han.

Han skiljer på hur tecknet används i löptext från hur det används i tidningsrubriker, som han menar är en egen genre. Språkvårdens regel om att tankstrecket förebådar något anmärkningsvärt stämmer ofta för just rubriker: ”före tankstrecket kommer nyhetens tema, och efter kommer den oväntade förvecklingen, det som ger nyhetsvärde.” Men det är enligt Alexander Katourgi inte tankstreckets förtjänst att texten som kommer efter är oväntad; det är i stället ett resultat av hur rubriker är uppbyggda. I vanlig brödtext ser han sällan att något oväntat kommer efter tankstrecket. Där verkar det i stället dela upp långa meningar så de blir lättare att läsa, särskilt om de redan innehåller flera andra skiljetecken.

Och vår vilja att variera oss i text är säkert ett starkt skäl till att vi ibland väljer att använda tankstreck i stället för till exempel komma, kolon, semikolon, parenteser – ja, tankstrecket kan ersätta nästan alla andra skiljetecken – på samma sätt som vi gärna använder synonymer för att undvika upprepning.

Tankstrecket har också ett par specialfunktioner. I ett fall kallas det pratminus, talstreck eller replikstreck, och används för att återge vad någon har sagt.

– Tankstreck är ett tjusigt skiljetecken, säger Maria, redaktör på Språktidningen.

Varje ny replik i en text inleds med ett nytt pratminus, som föregås av indrag och följs av ett mellanslag.

I ett annat fall används tankstreck för att markera relationer, som från … till … och mellan … och … i sådant som period, sträcka och omfång.

Öppet 9.00–16.00

Tåget Uppsala–Stockholm

I den här funktionen ska tankstrecket inte omges av mellanslag.

Hur långt ett tankstreck är kan vålla ytterligare huvudbry. Hur mycket längre är till exempel ett tankstreck än ett bindestreck? Här råder stor förvirring, speciellt som alla tecken inte är representerade på ett vanligt tangentbord. Erik Andersson är orolig för att tankstrecket håller på att krympa i längd. Han har tagit fram linjalen, mätt och funnit att ”i takt med de allmänna neddragningarna har ett kortare tankstreck vunnit mark. Läsglädjen grumlas därmed.” Han finner då tröst i att ta fram Roddy Doyles The Commitments, från 1987. Där hittar han de riktigt långa tankstrecken på allt från 4 millimeter – till 25!