Klick! Klick! Klick!

Ge läsaren lämpliga länkar som förklarar vart de leder.

Text: Sara Rösare

Klicka här! Läs mer! Blir du lockad att utforska vart sådana länkar leder? Ja, kanske. Men förstår du före klicket var du hamnar och vad du kan göra där? Troligen inte.

Den som vill vara schyst mot sina läsare i digitala medier skriver mer vägledande länktexter. Här får du några praktiska tips.

Ett bra rättesnöre är att det som står i en länktext ska vara värt läsarens uppmärksamhet. Länkar är ju alltid är markerade på något sätt, så de länkade orden kommer att sticka ut och synas mer än resten av texten. Tänk själv när du skumläser en webbsida, visst dras blicken till det som avviker från den löpande texten? Rubriker, punktlistor, bilder – och länkar. Var medveten om det när du skriver.

Tänk gärna på länktexten som en skylt till målsidan, alltså sidan som länken leder till – läsarna ska få veta vart de är på väg.

En bra princip att följa är att länktexten ska ha exakt samma formulering som huvudrubriken på målsidan. Läsaren klickar till exempel på länken Så fungerar nya skrivaren, och kommer till en sida med rubriken Så fungerar nya skrivaren. Det är tydligt och konsekvent, och läsaren förstår direkt att hen har kommit rätt.

Du kan råka ut för att huvudrubriken på målsidan inte är så tydlig och innehållsrik. Om du inte kan påverka den, så se till att åtminstone använda ett nyckelord ur rubriken i länktexten. Till exempel kan du ha Så fungerar nya skrivaren som länktext till en sida med rubriken Skrivaren. Men om du i stället väljer länktexten Superlätt installation blir det för långsökt. Då är det lätt hänt att läsaren kommer till målsidan, blir tveksam och backar. Det spiller läsarens tid i onödan och kan skapa irritation.

En användbar länktext visar alltså tydligt vart länken leder. Den kan också gärna beskriva vad läsaren kan göra där: Anmäl dig till föreläsningen, Köp boken nu, Kolla in våra nya träningsprogram.

Att beskriva på det sättet är extra bra när du vill hänvisa till olika sidor med liknande teman. Då kan du hjälpa läsaren att förstå skillnaden genom att beskriva vad hen kan göra på de olika målsidorna: Läs mer om nya skrivaren, Boka visning av nya skrivaren.

Orden Läs mer kan här hjälpa läsaren att särskilja en målsida med mer allmän information från en annan som handlar om att boka visning. Du behöver alltså inte alltid undvika orden Läs mer i en länktext. Det beror helt på sammanhanget.

Som du ser består en användbar länktext ofta av flera ord. Men det finns ord som sällan behövs! Inled till exempel inte med Klicka här för att komma till … eller Länk som leder till …. I dag är de flesta så vana vid länkar att de förstår ändå. Jämför med en dörrskylt – det vore onödigt att skriva Tryck ner handtaget för att öppna och komma in i köket.

Ett annat tips är att tänka på hur länken blir för personer med synnedsättning som använder skärmläsare som hjälpmedel när de surfar. I skärmläsare finns valet att få länkar upplästa, vilket användaren kan ha nytta av för att orientera sig (ungefär som när seende läsare skumläser). Föreställ dig den situationen, så blir det tydligare att användaren inte är så hjälpt av bara Läs mer, Klicka här, Klicka här för att komma till …

Du behöver slutligen också tänka igenom var du placerar länkarna. Lägg dem helst inte inne i texten, eftersom de pockar på uppmärksamhet och därmed kan störa läsningen. Oftast är det bättre att ha länkar nedanför texten. Läsaren kan då i lugn och ro läsa klart, och sedan klicka sig vidare. När en länk ligger utanför texten är det dessutom lättare att göra den klickbara ytan större. Det är en vinst för alla som har svårt med finmotoriken i fingertopparna, till exempel på grund av ålder, medicin eller för att de sitter på en skakig buss.

Att länka är ett användbart verktyg för att lotsa läsaren vidare, till exempel till nästa steg eller till fördjupad information. Se till att länktexterna hjälper läsaren att hitta vägen!