Yes! Forskarsnack funkar på svenska

Text:

Engelskan dominerar på svenska universitet. Åtminstone om man ser till de vetenskapliga texter som skrivs där. Men svensktalande forskare använder helst svenska sinsemellan, även när de diskuterar vetenskapliga ämnen. Vetenskapssvenskan lever alltså, trots att många hyser farhågor om att den snart kommer att försvinna.

Linus Salö intresserar sig för ”svenska och engelska på vetenskapens språkmarknad”. Han är forskare på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet och har skrivit en avhandling om detta – på engelska. För om en svensk forskare vill få genomslag i en bredare krets, är det i dag nödvändigt att formulera sina teorier på just engelska. Men avhandlingen är en slutprodukt, poängterar Linus Salö. Den har föregåtts av många och långa diskussioner på svenska. ”Den som gräver sig lite djupare ner i universitetens vardag märker snart att många språk används i det som föregår en text”, skriver Linus Salö i Forskning & Framsteg.