Visukal

Text:

Fame – visukalen är en före­ställning för döva, hörselska­dade­ och teckenspråkiga. Den hade premiär i Örebro i år. Ordet visukal är en samman­sättning av visuell och musikal, och tillsammans med sång, dans och musik ingår teckenspråk i framförandet.