Vissa föds med en språkhjärna

Text:

Är du kvick att snappa upp främmande språk? Då kan din hjärnas viloläge vara särskilt anpassat för denna uppgift. Ny forskning visar nämligen att en nyckel till språkinlärning finns i hjärnans aktivitet i viloläge.

Just nu utvecklas ett system för blixtsnabb språkinlärning vid den amerikanska flottan. Målet är att flottans anställda ska kunna skaffa sig kunskaper i ett främmande språk på bara 20 timmar. Ett datorprogram ställer eleverna inför olika situationer och anpassar takten efter elevernas kunskapsnivå.

Samma program har använts av hjärnforskare på University of Washington i USA, där 19 personer har fått lära sig franska under åtta veckor, två halvtimmar varje vecka. För att få gå vidare till nästa nivå har de varit tvungna att klara ett kunskapstest, och deras EEG registrerades vid flera tillfällen. Ett av dessa tillfällen var före lektionens början, då hjärnans aktivitet i viloläge registrerades. Man såg då att denna aktivitet skilde sig mellan deltagarna: de som lärde sig språket snabbast hade även i viloläget starkare kopplingar till de områden i hjärnan där språk behandlas.