Vilja viktigare än begåvning

Text:

Nu finns tröst för den som vill lära sig språk, men saknar språköra. Blotta viljan har visat sig viktigare än begåvning vid språkinlärning.

Rakel Österberg, Stockholms universitet, har dokumenterat gymnasieelevers utveckling i talad spanska under tre år. Genom intensiva intervjuer med eleverna har hon kartlagt deras olika drivkrafter: Har de själva valt att studera språket? Vilka andra språk har de lärt sig? Hur har de lärt sig dem?

Efter hand har olika ”typer” av motiv framträtt. Dessa typer har sedan jämförts med ett särskilt test för språkbegåvning. Resultatet, som redovisas i Rakel Österbergs doktorsavhandling i spanska, visar att motivationen är en avgörande faktor för språkutvecklingen.

– Elevernas motivation är ett försummat område som skolorna faktiskt kan påverka, säger Rakel Österberg.