Vi vill förstå var vi bor

Text:

Se där, en typisk så kallad folketymologi. När vi ser en skylt med ett ortnamn längs landsvägen vill vi skapa mening i namnet. Ovanpå detta målar vi gärna upp en beskrivande berättelse - en etymologi. Så gör även de människor som bor på orten, kanske för att göra landskapets historia mer begriplig och levande.

Per Vikstrand, ortnamnsforskare vid namnavdelningen på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, kallar dessa berättelser för namnförklaringssägner. Strävan efter begriplighet i ortnamnen har ibland även påverkat deras form. Som exempel ger Per Vikstrand just Vedyxa, vars utveckling han iakttagit från medeltiden fram till år 1600. "Namnet ska sannolikt förstås som ett äldre *Vidh-Husa, 'Husa i (vid) skogen'", skriver han.

Men efter år 1400 genomgår namnet en turbulent förändring: u i Husa förkortas, och h faller bort. Husa omtolkas först till både sjö och ö. På 1560-talet dyker sammansättningen av ved och yxa upp. Men någon vidhängande namnförklaringssägen från denna tid finns dock inte bevarad.