Verb kan avslöja skrivproblem

Text:

Skrivsvårigheter kan upptäckas redan innan barnen har lärt sig skriva. Den avgörande faktorn är verbböjning, alltså hur väl barnet i sitt tal kan använda tempus, som presens och imperfekt. Det menar två språkforskare vid University of Montreal, som har undersökt sambandet mellan tal och skrift hos fransk-kanadensiska lågstadiebarn. ¶ Förstaklassare som ännu inte kunde skriva testades i hur bra de var på att böja verb när de pratade. Ett år senare utvärderades barnen på nytt, denna gång i hur korrekt de skrev. ¶ Det fanns ett tydligt samband: de barn som utan problem böjde verb i talat språk hade också färre grammatik- och stavningsfel när de lärt sig skriva. Forskarna bakom studien tror att systematiska tester av små barns talspråk kan användas för att upptäcka framtida skrivproblem.